FORUMTEATERMETODEN ANVENDT
TIL INNOVATIONSARBEJDET

SosuForum

Ide-generering

I Herning har vi i dag haft de sidste sparrings-timer sammen med Susanne. De blev brugt på at lave en form for underviserskabelon, som kan bruges på emnedage, pædagogiske dage mm. Endvidere har vi ide-genereret på emner, øvelser og måder at gribe undervisningen og ikke mindst evalueringsdelen an.
En super god formiddag...

Sosu Herning

Emnedage på grundforløbet

På grundforløbet arbejder vi meget med at forstå betydningen de personlige kompetencer og mærke dem. En måde at arbejde med disse på kan være:

Man udvælger ét emne - vigtigt at tage udgangspunkt i ét emne, for at skelne de forskellige kompetencer fra hinanden.

Det kunne være:
Respekt
Samarbejde
Empati
Initiativ
Ansvar
Konstruktiv kritik
osv.

En måde at behandle dette på, kunne være:

1. Teori - her arbejder man med for-forståelsen på en kompetence.
2. Øvelser - forskellige øvelser, hvor den enkelte kompetence bliver sat i spil
3. Forumspil - et spil, hvor eleverne viser hvad kompetencen netop IKKE er
4. Selvevaluering - hvor er jeg sel i forhold til denne kompetence?

Louise K
Sosu Herning

 

 

 

 

 

 

Selvevaluering

På grundforløbet hedder en af kompetencerne: forholde dig til dine lærer- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer.
Jeg har oplevet det er enormt svært for eleverne at evaluere sig selv, når de sidder og laver obligatoriske reflektionspapirer, der efterfølgende skal uploades til elevplan.

I forumspil vil vurderingsøvelserne være oplagte øvelser til selvsevaluering;
* på linje
* de 4 hjørner

Dog fortæller Susanne, at man skal være påpasselig med sine statements ved en selvevaluering på linjen - da det nødigt skulle blive en selvforanstaltet rangorden af eleverne.
Endvidere giver hun det råd, at man får skrevet de forskellige stements man bruger ned, hver gang - så det er muligt at genbruge og justere.

I de 4 verdenshjørner er der mulighed for at blive udfordret eller stillet til regnskab for sin selvevaluering, da diskussionen i hjørnerne for gang i tankerne.

Jeg håber, ved at lave denne form for selvevaluering som en forberedelse til reflektionspapirerne, vil gøre den skriftelige evaluering nemmere for eleverne.

Louise K
Sosu Herning

Hvad det IKKE er...

Når man skal behandle et fagligt begreb med det klassiske forumspil, giver det mening, at få eleverne til at lave et spil, som viser hvad begrebet netop IKKE er?

For at lave et forumspil der viser et fagligt begreb i spil, hvor det er problematisk, udvikles i et dilemma eller giver en udfordring, skal man vide, hvordan det tingene ser ud når det fungerer.
Det vil sige, forforståelsen skal være i orden.

Jeg har prøvet med begrebet "omsorg", hvor eleverne skulle lave spil, som viste de forskellige omsorgsformer.
Eleverne fik vist de forskellige former, MEN det var efterfølgende svært at komme videre - der var ingen åbenlyse dilemmaer, udfordringer eller problematikker at arbejde videre med.

Derfor en rigtig god idé, at vise når det ikke fungerer.

Louise K
Sosu Herning

Lille "hæfte" til at tage med øvelser i

Hej

 

Jeg har for egen vindings skyld lavet en slags ide- bank/samle hæfte. Jeg skulle undervise vores kursus team om forummetodens herligheder. Derfor havde jeg brug for et materiale, jeg kunne give dem og de kunne arbejde videre med, samt udbygge, så det passede ind til deres koncept. Jeg har skrevet øvelser ned som fra fælles "træninger" har lavet eller afprøvet. Jeg tænker I andre måske også kan bruge det og skrive videre på det eller omforme det så det passer til Jer. Så derfor et lille indlæg til Jer alle.

 

hent hæfte her

 

Hilsen Kathe

SOSU- STV

EMU og forumspil (1)

I efteråret blev jeg kontaktet af EMU, som gerne ville have mig til at skrive et indlæg til deres sosu portal - Månedens profil.
I den forbindelse fik jeg reklameret for denne blog og vores materiale og forumspil i undervisningen.

Jeg ved endnu ikke hvilken mdr. profilen bliver postet, men linket er http://www.emu.dk/erhverv/eudtube/indgange/sundhed_paed/index.html
Hvis nogen har lyst.

Louise K
Sosu Herning

Forumspil år 2

Sommerferien står for døren og inden vi får set os om, har vi modtaget 150 nye, håbefulde elever. Denne gang er forumspillet og metoderne ikke helt grønne for mig - jeg kan allerede nu mærke, at der er kommet mange redskaber i værktøjskassen. Takket være dette projekt.

Jeg ser frem til at prøve kendte forløb af igen - velvidende aktørerne ikke er de samme og udfaldett heller ikke vil blive det - men jeg føler mig langt mere klædt på denne gang og har muligheder for at kunne justere.

Louise K
Sosu Herning

Pædagogisk personalemøde

I efteråret havde Sosu-forum gruppen bedt om 1 time på det store pædagogiske personalemøde. Vi ville fortælle vores kolleager, hvad vi gik og syslede med i projektet.

Dagens program:

  • Kort! Intro til forumteater og selve projektet
  • Vi gik alle i salen og legede legen "Her kommer vi"
    I salen spillede sosu-forum gruppen et stykke en let genkendelig problemstilling fra underviserens hverdag.
    Efterfølgende blev kollegaerne inddraget, som et rigtigt forum teater.

Det gik rigtig godt og jeg tror vi fik vækket mange kollegaers interesse for den måde, at tænke undervisning på.

Louise K
Sosu Herning

Pædagogisk dag

Britta & jeg har et ønske om at afholde en workshop i forumteater på sosu Herning.

Det skal være interesserede kollegaer, som har lyst til at prøve kræfter med
denne metode.

Formålet med denne workshop:

  • Forståelsen af forumteater skal forstås bredt - at mange undervisere allerede bruger øvelser, som også findes i forummetoden. Målet er ikke nødvendigvis selve forumspillet.
  • Forskellen på joker- og underviserrollen
  • Give kollegaerne redksaber i form af øvelser og fif, så de hurtigst mulig kan komme i gang
  • Idegenere til specifikke undervisnings situationer - hvor kan det bruges.

Er der erfaringer at trække på fra andre skoler til sådan en workshop?

Louise K
Sosu Herning

Kan man bruge forumteater når man arbejder med politik?

Mine grundforløbselever ( 12 stk) skulle arbejde med de
forskellige politiske partier.De skulle i grupper lave deres eget parti med forskellige
mærkesager.  De skulle blive klar på
deres mærkesager i partiet da vi senere skulle ha partidebat omkring
forskellige emner.Jeg havde aftalt med eleverne at vi ville filme dele af
dagen og partidebatten. Dette for at gøre ting synlige.

Som breaks i deres gruppearbejde lavede vi forskellige
øvelser. De skulle lave et " postkort" over deres parti. Gruppen stod
demonstrerende - frysende som de nu havde planlagt deres postkort skulle se ud,
og vi andre gik rundt om det og beskrev med vores egne ord hvordan vi oplevede
kortet.Dette gav gruppen nogle nye oplevelser på det de egentlig havde
tænkt sig og "bredte" deres idé mere ud.

De skulle i gruppen lave et lille oplæg om deres emne, evt.
miljø, for hinanden. Oplægget skulle de lave på vrøvlesprog men kun med et
specifik ord, giraf.. De måtte bruge alt indenfor det non-verbale og så ordet
giraf.

De små øvelser var med til at eleverne var mere trygge og
turde sige noget mere da de skulle fremlægge og debattere i deres politiske
partier.

Senere i deres skoleforløb så vi videooptagelserne fra
dagen. For nogen var det en STOR øjenåbner i forhold til de personlige
kompetencer.

Britta Nielsen, Herning